Our Stories

No stories yet


News Features

I want to help

With your donation, we will continue to aid more Filipinos in times of calamity and crisis.

With the support of generous donors, brave volunteers and friends, our team was able to provide the much-needed assistance to communities under the ‘Panday Bayanihan’ initiative.

Type of donations we accept:

Our Recent Operations

Dahil sa pandemya at maging sa mga pagbaha dulot Dahil sa pandemya at maging sa mga  pagbaha dulot ng mga bagyong nagdaan, maraming naluging mga sapatusan na siyang pangunahing negosyo sa tinaguraing shoe capital ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, hindi nawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan at patuloy pa rin silang nagsusumikap at bumabangon. 

#FPJPandayBayanihan #AICS #DSWD #MarikinaCity

Dahil sa pandemya at maging sa mga pagbaha dulot ng mga bagyong nagdaan, maraming naluging mga sapatusan na siyang pangunahing negosyo sa tinaguraing s...

10/15/2021
Instagram