I want to help

  My Information:

  My Donation:

  Delivery date:

  Give in honor of someone

  Our Recent Operations

  Dahil sa pandemya at maging sa mga pagbaha dulot Dahil sa pandemya at maging sa mga pagbaha dulot ng mga bagyong nagdaan, maraming naluging mga sapatusan na siyang pangunahing negosyo sa tinaguraing shoe capital ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, hindi nawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan at patuloy pa rin silang nagsusumikap at bumabangon. 

#FPJPandayBayanihan #AICS #DSWD #MarikinaCity

  Dahil sa pandemya at maging sa mga pagbaha dulot ng mga bagyong nagdaan, maraming naluging mga sapatusan na siyang pangunahing negosyo sa tinaguraing s...

  10/15/2021
  Instagram